1 Driftstörningar

Publicerad 2023-01-05, kl 13:09

Konferens ska sprida integrationsprojekt

Premiär i kommun (PIK) syftar till att hjälpa nyanlända att integreras i det svenska samhället. Den 19 januari är du välkommen på en digital konferens om bland annat arbetssätt och resultat från det nyss avslutade projektet.

Premiär i kommun har under två år haft som syfte att hjälpa nyanlända att integreras i samhället, bland annat genom gruppverksamhet, individuell coaching och praktik. Vid årsskiftet 2022 avslutades projektet och den 19 januari arrangeras en spridningskonferens för att presentera arbetssätt, resultat och lärdomar.

Målgruppen har varit utrikesfödda mellan 20 och 64 år i Härryda och Alingsås kommuner. Det övergripande målet har varit att få 50 procent av dessa i egenförsörjning genom arbete och/eller studier eller att komma ett steg vidare för att bryta utanförskap från den svenska arbetsmarknaden.

Välkommen att delta på konferensen

När: 19 januari klockan 13.30–16.

Var: Teams. Teams-länken skickas till anmälda dagen innan.

Anmälan: För medverkan anmäl senast 12 januari via denna länk.

Program

13.30–13.40 Välkomna och praktisk information.

13.40–13.50 Bakgrunden till projektidén.

13.50–14.30 Projektmedarbetare berättar om arbetssätt och de olika rollerna.

Paus

14.50–15.05 Deltagare berättar om sin tid i projektet, förinspelade videos.

15.05–15.15 Resultat, lärdomar och utmaningar.

15.15–15.30 Utvärdering av Sandra Burman, Actea.

15.30–16:00 Hur blickar vi framåt av verksamhetscheferna i båda kommunerna + diskussion och frågor.

Premiär i kommun startades 2020 och är ett EFS-projekt som sker i samarbete med Härryda kommun och Samordningsförbundet Insjöriket och delvis finansieras av Europeiska socialfonden.

Läs mer

Om Premiär i kommun

Nyhet: Nyanlända och företag matchas i lyckat projekt

Alingsås kommun