sv Swedish

Premiär i kommunen

Premiär i kommun (PIK) är ett projekt som vänder sig till nyanlända och ”gammelanlända” individer med utomeuropeisk härkomst som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Texten uppdaterad 2023-05-03

PIK är ett samarbete mellan Alingsås kommun, Härryda kommun och samordningsförbundet Insjöriket. Projektet är delvis finansierat av Europeiska socialfonden och pågår under två år sedan hösten 2020. Projektet är avslutat.

Målet är att främja arbete, hälsa, egenmakt och integration och att deltagarna genom projektet ska närma sig arbetsmarknaden. 

Gruppverksamhet och individuell coaching 

Deltagandet i projektet pågår i åtta månader och under den tiden pågår regelbunden gruppverksamhet med olika teman inom arbetsmarknad, hälsa och samhällsinformation. Alla gruppträffar hålls på svenska där deltagarna får tillfälle att utveckla språk och fördjupa kunskaper inom de olika ämnena.

Även konversationsgrupper hålls inom ramen för projektet där deltagarna uppmuntras ytterligare till att öva på det svenska språket. 

Parallellt med gruppverksamheten har deltagarna också individuell coaching med en peer. En peer är en person som själv har erfarenhet av att flytta till Sverige, lära sig ett nytt språk och att komma in i ett nytt sammanhang.

Syftet med denna kontakt är att på ett tidigt stadium kunna fånga upp och stötta deltagarna i det som är viktigt för dem och hjälpa dem i deras integrationsprocess. 

Projektet samverkar även med flyktingmedicinska mottagningen i Göteborg och det görs studiebesök hos olika verksamheter och arbetsplatser. 

Deltagare som läser SFI fortsätter med det parallellt med deltagande i projektet. Målet är sedan att projektet avslutas med praktik då deltagarna får arbetslivserfarenhet, förbättrar det svenska språket och därmed ökar sina möjligheter att gå vidare till arbete eller studier. 

I PIK strävar man efter att deltagarna ska hitta sin egen väg framåt i livet och öka sin egeninsats för självförsörjning. Projektet ska också bidra till en ökad trygghet och ökad förståelse för välfärdssamhället, arbetsmarknaden och individuell hälsa. 

Kontakt

Vid frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Linda Westerberg på telefonnummer 0322-61 63 12 eller delprojektledare Kristina Svensson på telefonnummer 0322-61 61 42.

Alingsås kommun