Publicerad 2022-06-02, kl 14:46

Nyanlända och företag matchas i lyckat projekt

Det behövs fler företag som vill ta emot nyanlända personer på praktik. I projektet Premiär i kommun (PIK) kombineras samtal med praktik och det finns goda exempel på hur nyanlända lyckats ta sig in på arbetsmarknaden.

Premiär i kommun startades 2020 och är ett EFS-projekt som sker i samarbete med Härryda kommun och Samordningsförbundet Insjöriket och delvis finansieras av Europeiska socialfonden. Deltagarna får dels delta i gruppverksamheter och bland annat lära sig om hur arbetsmarknaden fungerar, och får dels individuell coachning av en person som har erfarenhet av att flytta till Sverige. Det grundläggande syftet är helt enkelt att på ett tidigt stadie fånga upp och stötta deltagarna i deras integrationsprocess. Eftersom alla samtal sker på svenska blir PIK också ett bra tillfälle att lära sig språket.

Under de åtta månaderna som programmet pågår är målet att deltagarna också kan ges möjlighet att prova på arbetslivet i form av praktik. Arbetsmarknadsenheten för ständig dialog med det lokala näringslivet och matchar arbetsgivare med deltagare från projektet.

— Vi behöver fler företag som tar emot våra deltagare. Det finns flera goda exempel på hur ett sådant arbete gynnar både företaget och individen, säger Linda Westerberg på arbetsmarknadsenheten.

Goda exempel på Ginstgården

Bräcke diakoni – som driver Ginstgården i Alingsås – har tagit emot flera praktikanter från PIK. Maria Åkerbrand är verksamhetschef och berättar att samarbetet för deras del slagit väldigt väl ut.

— Vi har ordinarie medarbetare som inser värdet av att få den här möjligheten som nyanländ, och det är en förutsättning för oss att personalen är med på tåget. Sen har vi valt att inte känna rädsla för att det kan vara problem med språket i början. Självklart är det viktigt att vi förstår varandra, men vi ska inte vara rädda för det problemet. Och de flesta av de som kommer är läraktiga och har ett stort engagemang, säger Maria Åkerbrand.

Ginstgården har tagit emot praktikanter i omgångar och nyligen började en ny från projektet PIK. Och fler kan bli aktuella om matchningen stämmer.

— Vi har en väldigt bra och öppen dialog med arbetsmarknadsenheten som matchar deltagarna med arbetsplatsen. Oftast har det fungerat väldigt bra, men om någon person hamnat fel har vi kunnat säga det och vi har tillsammans hittat en väg framåt. Så den dialogen är jätteviktig, säger Maria Åkerbrand.

Den inledande praktiken varar ett par månader. Efter det har Maria i flera fall valt att gå vidare med en anställning där hon till en början får bidrag från Arbetsförmedlingen.

— Kommer vi så långt krävs det en investering från vår sida. Men det finns exempel på personer som gått hela vägen och nu är anställda endast av oss, utan stöd från Arbetsförmedlingen. Det är givetvis jätteroligt, säger Maria Åkerbrand.

Abeer fick jobb genom PIK

Abeer Krayem är från Palestina men kom till Sverige från Syrien för 2,5 år sedan. Hon deltog i PIK och efter praktik på bland annat Campus Alingsås har hon nu jobb i kafét på Nolhaga Parkbad.

— För mig var det väldigt bra, särskilt för att lära mig svenska. I början var jag väldigt blyg och var rädd för att inte förstå. Men nu frågar jag om jag undrar något och pratar svenska varje dag på jobbet, säger Abeer.

Hon trivs med att jobba i kafé och har nu en anställning som sträcker sig till augusti. Men hon hoppas på en förlängning.

— Jag gillar samarbetet med kollegorna och att fixa mat och hjälpa kunderna. Det är också skönt att jag kan tjäna pengar och försörja mina två barn som har kommit hit till Sverige nu ganska nyligen. Så jag trivs väldigt bra här i Alingsås, säger Abeer och spricker upp i ett leende.

Anmäl ditt företag

Det behövs fler företag som kan ta emot praktikanter både inom projektet PIK och i ordinarie verksamhet på arbetsmarknadsenheten för personer som behöver komma ut på arbetsmarknaden. Det är En väg ut på arbetsmarknadsenheten som ansvarar för matchningen och man kan anmäla sitt intresse för att ta emot praktikanter genom att mejla envagut@alingsas.se.

Läs mer om En väg ut här.

Läs mer om projektet PIK.

En väg ut

NULL

Enhet Arbetsmarknad