Publicerad 2022-03-22, kl 13:51

Flyktingar från Ukraina nu i kommunens boenden

Idag kl. 11 välkomnade Alingsås kommun 52 flyktingar från Ukraina till sina evakueringsplatser. De anlände till Sverige igår efter att ha bussats hit av sammanslutningen ”Alingsås stöttar Ukraina”. De registrerades av Migrationsverket och slussades sedan vidare till Alingsås för att tillbringa en natt i arrangörernas försorg innan ansvaret för deras logi flyttades över till kommunen. 

Hur länge de kommer att stanna hos oss är ännu oklart, men det handlar om evakueringsplatser vilket innebär att de så småningom kommer att kunna placeras i mer långsiktiga bostäder som upphandlats av Migrationsverket. 

Beredskapen är god 

Vi har sedan någon vecka tillbaka förberett många tillfälliga boenden i Alingsås och Sollebrunn. Flera olika förvaltningar och verksamheter inom kommunen har samverkat för att köpa in sängar, sängkläder och handdukar, och att köra ut detta till bostäderna. Vi har sett till att det städats och förberett matleveranser. Tillsammans med Röda Korset håller vi på att samla in köksredskap och andra förnödenheter. Så mycket saker har kommit in att kommunen har fått bistå Röda Korset med extra lagerutrymme. 

Kommunen har utsett boendestödjare som tidigare idag tog emot flyktingarna och såg till att de fann sig till rätta i sina boenden. Boendestödjarna kommer regelbundet att besöka evakueringsplatserna för att se till att ukrainarna känner sig trygga och att de har vad de behöver. Kommunpersonal med kunskap i ukrainska hjälper till som tolkar och på plats finns även informationsblad med viktiga telefonnummer och en karta över närområdet. 

Situationen framöver 

3,5 miljoner ukrainare har lämnat landet än så länge och 16 247 hade i måndags ansökt om skydd i Sverige. Migrationsverket räknar med att 76 000 flyktingar kan komma att anlända fram till halvårsskiftet. Vad detta innebär för oss i Alingsås är ännu oklart, men vi räknar med att ta emot många fler och har redan flera lokaler som står redo inom någon dag. Vi har också beställt nog med sängar för att kunna inhysa omkring 80 flyktingar i en idrottshall med kort varsel. 

Ett gott samarbete 

Ovanligt många olika aktörer har samarbetat för att organisera ett högkvalitativt mottagande på kort tid. Personal på kommunen har jobbat över förvaltningsgränserna och utfört arbete som ligger utanför deras vanliga uppgifter (se bilden när gatuenheten tar sig an att bädda sängar). Det har varit nödvändigt att agera och fatta beslut utifrån förutsättningar som snabbt kunnat ändras, vilket vi också har god erfarenhet av från de senaste årens pandemiarbete. Samarbetet med Röda Korset och övriga civilsamhället har också fungerat bra. Det bådar gott framöver, då den största utmaningen säkert ännu ligger framför oss. 

Alingsås kommun