1 Driftstörningar

Publicerad 2021-10-27, kl 13:54

Näringslivsforum blickar framåt

Över 80 deltagare med en roll att spela i Alingsås näringsliv infann sig den 26 oktober på Grand Hotel för årets Näringslivsforum. Företagare, politiker och kommunala tjänstepersoner diskuterade det nya näringslivsstrategiska programmet som presenterar en vision som sträcker sig ända fram till 2035.

Glädje över fysiskt möte

Alla närvarande var vid gott mod när de anlände i lokalen för ett efterlängtat forum där man åter kunde skaka hand och inte bara tala med ansikten på en skärm. Arrangör var Näringslivsrådet som består av företagsrepresentanter från kommunens nationellt anknutna företagsföreningar samt av kommunen själv.

Maria Standar på scen välkomnar till Näringslivsforum.
Kommundirektör Maria Standar på scen.

Kommundirektör Maria Standar inledde med ett välkomnande där hon berättade kort om den rådande situationen. Sedan följde en presentation av det näringslivsstrategiska programmet av Anna Milsta, kommunens näringslivsstrateg, som också ledde en workshop för deltagarna tillsammans med Anna Hartman, representant från Näringslivsrådet och VD på Grand Hotel.

På workshopen låg fokus på att tillföra synpunkter och förslag på aktiviteter som kan bidra till att stärka och driva programmet framåt. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson avrundade därefter sammankomsten som kännetecknades av god och uppsluppen stämning.

Deltagare vid Näringslivsforum diskuterar med varandra i rum med kristallkrona.

Näringslivsstrategiska programmet

Näringslivsstrategiska programmet är ett resultat av en längre arbetsprocess och har sedan måndag 25 oktober en egen digital plattform på alingsas.se/naringslivsprogram.

Där kommer aktiviteter att uppdateras löpande under de kommande åren och vara en plats som bidrar till att tydliggöra och stärka Alingsås kommuns samlade arbete gentemot näringslivet. Målet är att det i Alingsås ska finnas goda förutsättningar för ett starkare näringsliv och växande arbetsmarknad så att arbetstillfällen och tillväxt skapas, samt att näringslivet ska ha stöd från Alingsås kommun.

Alingsås kommun