1 Driftstörningar

Förstärkt värdskap kring filminspelningar

Texten uppdaterad 2022-10-18

Beskrivning: Förtydliga och förstärk det lokala arbetet med mottagande av filminspelningar i syfte att förenkla för filmteam att förlägga sin inspelningsplats i Alingsås.

Förtätad dialog genomförd med Film i Väst och samverkansgruppen för attraktionskraft. Alingsås portal på den digitala locationdatabasen för filminspelningar har förstärkts med ytterligare förslag på inspelningsplatser.

Tidplan: 2022

Ansvarig: Kommunledningskontoret, Kultur och Utbildningsförvaltningen

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg och Claes Andreasson, projektledare, evenemang

Claes Andreasson

NULL

Projektledare Evenemang, Kultur, turism och evenemang