Tjänsteområde: Enhet barn och unga 1, Socialförvaltningen