Tjänsteområde: Avdelning unga, Socialförvaltningen