Tjänsteområde: Enhet stöd och försörjning, Socialförvaltningen