Tjänsteområde: Avdelning vuxna, Socialförvaltningen