Tjänsteområde: Enhet familjestöd, Socialförvaltningen