Tjänsteområde: Miljöenheten

Arbetar med miljötillsyn på verksamheter exempelvis Fordonstvättar, bensinstationer, ytbehandlare, grus- och bergtäkter, vindkraft, förorenade områden, schaktmassor