Tjänsteområde: Enhet familjerätt, Socialförvaltningen