Tjänsteområde: Enhet familjehem, Socialförvaltningen