Tjänsteområde: Enhet unga vuxna och socialpsykiatri, Socialförvaltningen