Tjänsteområde: Enhet barn och unga 2, Socialförvaltningen