Tjänsteområde: Enhet vuxenstöd, Socialförvaltningen