Tjänsteområde: Enhet beroendestöd, Socialförvaltningen