Vad gäller för 15-timmarsplacering?

Om en förälder är arbetssökande eller föräldraledig för syskon har de fortfarande rätt att gå i förskolan 15 timmar per vecka. Detta kallas i dagligtal för 15-timmarsplacering eller 15-timmarsbarn.

Texten uppdaterad 2023-05-30

Det finns två sorters 15-timmarsplacering:

 • Barn vars förälder är arbetslös eller föräldraledig för syskon har rätt till 15 timmar/vecka.
 • Från och med skolans hösttermin det år ett barn fyller 3 år har man rätt till 525 timmar avgiftsfri placering per år, oavsett omständigheter. Detta översätts till 15 timmar per vecka på skolans terminstid. Detta kallas för allmän förskola.

Om ett barn har allmän förskola har de rätt att även lämna på lov, men behöver i så fall betala för lovet. Mer information om detta finns på sidan för allmän förskola. Observera att avgiftsfriheten inträffar först när skolan börjar, det året barnet fyller 3 år. Innan dess är platsen avgiftsbelagd och föräldrarna kan lämna, oavsett vilket val de sedan gör. (gäller alltså även innan skolans start det år barnet fyller 3 år)

Det är rektorn som tillsammans med sin personal beslutar hur 15-timmarstiderna förläggs under veckan. Förläggningen kan variera mellan olika verksamheter.

15-timmarsplacering på skolans lov

Rätten att lämna på skolans lov beror på flera faktorer, samt vad föräldern/föräldrarna har för sysselsättning eller ledighet.

Får jag lämna mitt barn 15 timmar på lovet, om:

 • Innan skolans hösttermin det år barnet fyller 3 år

  Ja.
  Barn som ännu inte har allmän förskola betalar för platsen 12 månader/år och kan därmed lämna om kriterierna är uppfyllda. Detta gäller även innan skolans start på höstterminen det året barnet fyller 3 år.

  Från och med skolans höstermin det året barnet fyller 3 år

  – Ja, om ni valt allmän förskola med lov.

  – Nej, om ni valt allmän förskola utan lov.

  Läs mer om skillnaden på www.alingsas.se/allmanforskola 

 • Nej.
  Barn får komma på allmän förskola när en förälder har semester om det är på skolans terminstid. Detta gäller inte på lov, oavsett om de valt allmän förskola med eller utan lov. Innan ett barn har rätt till allmän förskola får de inte komma när en förälder har semester, varken på lov eller på terminstid. Förskolans rektor kan i vissa fall bevilja undantag. Kontakta ert barns rektor om det skulle vara aktuellt.

 • Ja.
  Rätt till vistelsetid styrs endast på vårdnadshavarnas sysselsättning. Om det finns ytterligare en vuxen i hushållet så har det ingen betydelse. Barnet får lämnas utifrån sysselsättning hos vårdnadshavaren.

 • Ja.
  Om man jobbar eller studerar är platsen inte en 15-timmarsplacering utifrån ovanstående kriterier, utan en ”vanlig plats”. Då är det arbetstiderna och/eller studietiderna som styr. Det innebär att ni inte är bundna av de tider som är satta av verksamheten, utan kan lägga schema utifrån det som krävs för arbetet/studierna. Tänk på att ni måste måste ha valt allmän förskola med lov från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Då får ni också betala för lovtiden, men kan lämna utifrån arbetet/studierna. Läs mer på www.alingsas.se/allmanforskola

Övriga frågor kring 15-timmarsplacering

 • Om ditt barn vistas 15 timmar/vecka på grund av att någon förälder är arbetslös eller föräldraledig för syskon så är det förskolans rektor som beslutar hur timmarna ska förläggas. Detta kan se olika ut från verksamhet till verksamhet, och kan även ändras om förutsättningarna för verksamheten ändras. Detta gäller oavsett ålder på barnet.

  Om ditt barn vistas 15 timmar/vecka på grund av föräldrarnas arbete eller studier så kan timmarna förläggas utifrån de tider som behövs för arbetet/studierna.

 • Om det finns anledning till mer tid för barnets behov på grund av familjens situation, eller om barnet har annat behov av utvecklingsstöd i form av försskola, har du rätt att få er situation utredd. Utifrån denna utredning tar rektorn sedan ett beslut om ni har rätt till mertid. En utredning garanterar inte rätt till mertid. Det är en individuell bedömning utifrån era förutsättningar.

 • Skollagen anger att ett barn har rätt till 525 timmars avgiftsfri placering per läsår från och med skolans hösttermin det år barnet fyller 3 år. Detta översätts till vistelse 15 timmar/vecka under skolans läsår. Det spelar ingen roll hur timmarna fördelas under veckan. Om ni endast brukar platsen 15 timmar/vecka under skolans terminstider så är platsen avgiftsfri även om tiden ligger annorlunda än förskolans tider.

  Om tid behövs på loven får man välja allmän förskola med lov. Läs mer om detta på www.alingsas.se/allmanforskola

 • Valet mellan allmän förskola med eller utan lov gäller endast de fem stora loven: sommarlov, jullov, novemberlov, sportlov och påsklov. Övriga enstaka dagar som skolan har lov räknas som vanlig terminstid. Barn som har allmän förskola utan lov får gå på dessa dagar och barn som har allmän förskola med lov betalar inte för dessa dagar.

Jonas Nordlander

NULL

Planeringsstrateg, Barn- och ungdomskontoret