1 Driftstörningar

Utökad bygglovsrådgivning

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: Bygglovsrådgivningen ger möjlighet till sakkunnig rådgivning. Den bemannas både förmiddag och eftermiddag (med undantag för torsdag eftermiddag) med bygglovshandläggare/byggnadsinspektör. Vidare ska antalet bokningsbara rådgivningstider utökas med minst dubbelt så många tider/vecka.

Syfte: Förenklad och mer effektiv ärendehantering

Tidplan: 2023 – 2024

Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontaktperson: Sophia Cohen

Alingsås kommun