1 Driftstörningar

Psykologisk insats

Psykologen är en del av elevhälsan. I elevhälsans psykologiska insats ingår bland annat elevhälsans gemensamma generella- och individuella uppdrag.

Elevhälsans psykologiska insats har till uppgift att tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete som syftar till en säker och god arbets- och lärmiljö för eleverna.

Den psykologiska insatsens mer specifika arbetsuppgifter innefattar bland annat att:

  • Tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
  • På rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd.
  • Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal.
  • Bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt med stödjande samtal till elever, vårdnadshavare och pedagoger.
  • I samarbete med pedagoger och övrig elevhälsa genomföra insatser som undanröjer hinder för elevernas lärande.

Malin Hedin

NULL

Skolpsykolog, Skolpsykolog