Medicinsk insats

Den medicinska insatsen, skolsköterska och skolläkare, är en del av elevhälsan. Sekretess gäller mellan den medicinska insatsen och elevhälsans övriga insatser. I elevhälsans medicinska insats ingår bland annat elevhälsans gemensamma generella- och individuella uppdrag.

Texten uppdaterad 2023-12-11

Medicinska insatsen erbjuder basprogram enligt nedan:

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal. I årskurs 2 och 6 erbjuds eleverna en tillväxtkontroll.

Förskoleklass: Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2: Tillväxtkontroll, längd och vikt.

Årskurs 4: Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Årskurs 6: Tillväxtkontroll: längd, vikt och rygg.

Årskurs 8: Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Vaccinationer erbjuds enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Öppen mottagning erbjuds för att eleven själv ska ges möjlighet att söka upp skolsköterskan för rådgivning gällande hälsofrågor och egenvård, det vill säga de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla, vanliga sjukdomar och skador.