Intervju med tidigare elev

Vi frågade vår tidigare student på Estetprogrammet varför hon valde Alströmergymnasiet, hur hon upplevde sin studietid och om hon vill rekommendera andra studenter att läsa på Alströmergymnasiet.

Texten uppdaterad 2020-10-26

Estetalumn

Hej Karen Nuldén!

Vad fick dig att välja Alströmergymnasiet?

För mig var det självklart att välja Alströmergymnasiet. Mina systrar hade läst där tidigare och varit mycket nöjda med sin utbildning. Dessutom låg skolan nära mitt hem och de flesta av mina vänner läste där.

Hur kom det sig att valde du Estetiska programmet?

Mina funderingar gick först till antingen ett naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt program. När jag förstod att estetiska programmet också var högskoleförberedande bestämde jag mig för att läsa det för att kombinera mitt största intresse – musik – och samtidigt starta en bra utbildningsgrund för framtiden.

Hur upplevde du din studietid på Alströmergymnasiet?

Min studietid på gymnasiet var mycket rolig. Vi var en härlig klass med bra gemenskap och jag var alltid motiverad att gå till skolan.

Hur var dina lärare?

Jag fick mycket bra kontakt med mina lärare på estetprogrammet. Framförallt sånglärarna som jag hade egna lektioner med en gång i vecka som inte bara coachade i sång utan även var fantastiska förebilder för mig.

Vad är ditt/dina bästa minnen från tiden på Alströmergymnasiet?

Mina bästa minnen från tiden på Alströmergymnasiet är från de projekt vi gjorde med hela klassen. Framförallt föreställningen vi skrev under vårt sista år och uppträdde med i Alströmergymnasiets aula – Campingspektakel och Herrgårdsmirakel

Hur har du haft/har nytta av din tid på Alströmergymnasiet på ett personligt plan?

På ett personligt plan har min tid på Alströmergymnasiet givit mig gott självförtroende och mod att våga ta plats och göra min röst hörd. Dessutom har min gymnasietid givit mig fina vänner för livet. Idag märker jag tydligt av min estetbakgrund när jag presenterar på såväl universitetet som på arbetsplatser. Jag har fått med mig en god vana av att stå på scen och att prata inför människor. Dessutom var jag ordförande i studentkåren under mitt andra år vilket gav mig erfarenheter inom ledarskap och teamarbete.

Vad jobbar du med idag?

Jag läser mitt femte och sista år på programmet Offentlig förvaltning vid Göteborgs Universitet. Jag har precis avslutat min praktik på Västra Götalandsregionens avdelning för kollektivtrafik och infrastruktur där jag jobbat med frågor om digitalisering och bredband. Efter examen år 2020 hoppas jag kunna arbeta med frågor om digitalisering och vad som händer i organisationer när robotar tar över jobb som människor tidigare utfört.

Varför tycker du att blivande gymnasieelever ska välja Estetiska programmet på just Alströmergymnasiet?

Du kommer få en mycket lärorik gymnasietid, skapa en god grund för fortsatta studier inom både musik och andra ämnen samt ha en tre riktigt roliga år!

Tack för att vi fick ställa några frågor till dig, och lycka till i framtiden!

Alströmergymnasiet reception

NULL

Reception, Alströmergymnasiet