Grundsärskolan/ F-laget

 

Grundsärskolan / F-laget

Här är eleverna fördelade på tre klasser i arbetslag F. I arbetslaget arbetar specialpedagoger och elevassistenter. Vi försöker vara med på alla förekommande aktiviteter i grundskolan utifrån elevernas förutsättningar. Vi samarbetar då med övriga arbetslag men mest med arbetslag A. Eleverna undervisas i idrott, hem och konsumentkunskap, musik och bild av grundskolans ämneslärare. Lokalerna och delar av utemiljön är anpassade för elever med flera funktionshinder.

Grundsärskolan finns till för elever som inte kan nå grundskolan kunskapsmål beroende på att de har en utvecklingsstörning.

Grundsärskolan har egen läroplan (Lgr11),  kursplaner och timplaner. Varje elev har sin individuella utvecklingsplan.

I den obligatoriska grundsärskolan finns två kursplaner.

Man kan läsa ämnen som i grundskolan eller ämnesområden och då läser man ämnesområden i inriktning träningsskola.

Kursplanen för inriktning träningsskola är fördelade på fem ämnesområden: Motorik, Kommunikation, Estetisk verksamhet, Vardagsaktiviteter, Verklighetsuppfattning

På skolverkets hemsida kan du läsa mer om grundsärskolan och de olika kursplanerna www.skolverket.se

På Nolhagaskolan finns ingen fritidsverksamhet. De elever som behöver fritidsverksamhet får detta på olika sätt.

Grundsärskolan i Alingsås
Alingsås grundsärskola »