Lust att lära

Så här arbetar vi

  • På ett lustfyllt sätt erbjuder vi olika aktiviteter och arbetsområden som bygger på elevernas intressen och önskemål kopplat till LGR11.
  • Vi arbetar med tydlighet och ett positivt förhållningssätt för att skapa ett lustfyllt lärande.
  • Genom ett varierat arbetssätt, ges eleverna möjlighet att använda alla sinnen.
  • Flera olika gemensamma aktiviteter för hela skolan bidrar till större engagemang, trygghet och gemensamt lustfyllt lärande.
  • Vi är lyhörda för barnens nyfikenhet och intressen.