Undersköterska med språkstöd

Har du invandrarbakgrund och vill arbeta med vård och omsorg?

Vården och omsorgen har stort behov av att anställa nya medarbetare. Det beror på att befolkningen blir äldre och behöver mer vård och omsorg. Dessutom blir många som arbetar inom vården och omsorgen äldre och går i pension. Så om du är social och vill arbeta med människor, sök denna utbildning.

Utbildningens innehåll

Du läser vård- och omsorgskurser samtidigt som du läser det svenska språket. Yrkesstudierna består av en teoretisk del med lektioner, föreläsningar och grupparbeten. Majoriteten av utbildningen sker på skolan men du kommer även ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du kommer få testa på flertalet praktiska moment under ett antal veckors praktik på ett privat eller kommunalt vårdföretag. En handledare finns tillhands ute på företaget.

Utbildningen är upplagd på 4 studieperioder vilket motsvarar cirka 2 år. Du läser svenska för invandrare och svenska som andraspråk och har du tidigare yrkeserfarenhet och beroende på tidigare betyg kan din utbildningstid förkortas.

Efter varje kurs som du klarar, får du betyg. Om du klarar hela utbildningen plus Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 med godkända betyg och även gör ett godkänt gymnasiesarbete, kan du få ett diplom från Alingsås Vård- och omsorgscollege, VOC.

Utbildningen leder till

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom både den privata och kommunala vården. 

Kostnader för eleven

Litteratur och kopieringsmaterial ca 2000 kr.
Kostnader för resor till praktikplats betalar du själv.

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du kommer att vara ute på APL under 3 perioder. Varje period är på 4 veckor. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din APL-plats kan ligga långt från din bostad och att det blir restid till din APL-plats.

APL-perioder

En APL-period under våren 2021, en under hösten 2021 och den sista under våren 2022.

Förkunskaper

För att kunna söka utbildningen behöver du lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande.

Ansökningsperiod

8 april - 5 maj 2020
Sista kompletteringsdag för betyg är den 12 maj 2020.

Här gör du din ansökan

Terminstider

2020-08-10--2021-01-01
2021-01-04--2021-07-02
2021-08-16--2021-12-31
2022-01-03--2022-07-01

Mer information

Campus Allingsås 0322-61 65 60
vuxenutbildningen [at] alingsas [dot] se

Studie- och yrkesvägledare 0322-61 67 53
campus [dot] vagledning [at] alingsas [dot] se

Kurser i utbildningen

Orienteringskurs studieplanering, 50 p
Orienteringskurs yrkessvenska, 200 p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p
Hälsopedagogik, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Psykiatri 1, 100 p
Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p
Medicin 1, 150 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Etik och människans livsvillkor, 100 p
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 p
Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p

Svenska som andraspråk 1, 100 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet, 100 p