Elev som svetsar

Plåt- och svetsteknik

Är du intresserad av ett fritt och omväxlande arbete där noggrannhet ligger i fokus och som passar dig som är praktiskt lagd och vill arbeta med händerna? Då är denna utbildning något för dig!

Utbildningen ger dig stora möjligheter till jobb och kan leda till många spännande yrkesroller inom området plåt och svets.

Utbildningens innehåll

Under ett års heltidsstudier lär du dig grunderna och väljer fördjupning inom plåtbearbetning, olika svetstekniker och tillhörande arbetsmoment.

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar i vår utbildningslokal som ligger i anslutning till Alströmergymnasiet i Alingsås. Lokalen är utrustad med moderna maskiner och annan utrustning anpassade efter arbetslivets krav. Vissa delar av utbildningen genomförs även ute på företag och utbildningen som helhet sker i nära samarbete med branschen.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Det ingår APL i utbildningen. Vid APL följer du din handledares arbetstider.

Vart leder utbildningen

Tillverkningsindustrin liksom byggbranschen går idag för högvarv och arbetsmöjligheterna för den som är utbildad inom plåt och svets är mycket goda. Efter utbildningen finns intressanta arbetsuppgifter inom verkstadsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten vid olika industrier. Du kan t.ex. arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner.

Vid rekryteringar lägger branschen ofta stor vikt vid noggrannhet, flexibilitet, engagemang och förmågan till att ta ansvar förutom själva yrkeskompetensen. B-körkort är ibland, men långt ifrån alltid, ett krav.

Kurser gemensamma

Den grundläggande delen (700 poäng) innehåller bl.a. ritningsläsning, mätteknik, grundläggande svetsteknik, materialkunskap och produktionsutrustning.

Svets grund - SAASVT0
Tillverkningsunderlag 1 - TILTIL01
Produktionsutrustning 1 - PRUPRD01S
Materialkunskap 1 - MAEMAT01
Kälsvets 1 MMA - SAAKÄL01S
Kälsvets 1 TIG - SAAKÄL01S
Kälsvets 1 MIG/MAG - SAAKÄL01S

Kurser inriktning

Efter den grundläggande delen väljer du sedan tillsammans med läraren ut ett lämpligt innehåll och inriktning till den mer fördjupande delen av utbildningen (400 poäng).

Kostnader

Beräknas till ca. 3000 kr för kurslitteratur och skyddskläder.
Kostnader för resor till apl-plats tillkommer.

Studieperiod

Utbildningen pågår ca. 1 år och startar 12 augusti 2019.

Förkunskaper

Godkänt i svenska/svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå.

Du bör även ha datorvana då flera processer och moment inom utbildningen är digitala.

Om betyg i matematik eller svenska/svenska som andraspråk saknas kan nivåtest göras i samband med ansökan. För att få göra test i svenska som andraspråk krävs avslutade studier i SFI, nivå D.

Här anmäler du dig för att göra test

Ansökningsperiod

10 april - 7 maj 2019
www.grvux.se

Utbildningsanordnare

Campus Alingsås

Plats för utbildningen

Alingsås: lokaler i anslutning till Alströmergymnasiet.

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning. Här får du veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet. Mer information kommer. 

Kursbesked

Besked skickas senast 2 veckor före kursstart.
Kan även ses på "mina sidor" i Alvis (där du gjorde din ansökan).

Mer information

Campus Alingsås
vuxenutbildningen [at] alingsas [dot] se
0322-61 65 60

Studie- och yrkesvägledare
campus [dot] vagledning [at] alingsas [dot] se
0322-61 67 53