Stora Färgen Lygnareds badplats

Stora Färgen - Lygnareds badplats

Vid Lygnareds badplats finns brygga med handikappramp och vid Lygnareds camping finns det tillgång till toalett.

Lygnareds badplats är registrerat som EU-badplats av Alingsås kommun. Stora Färgen är staden Alingsås huvudvattentäkt. Läs mer om badet i bilagan Badvattenprofil nedan.

Under havochvatten.se/badplatser finns information om badplatsen och sommartid om badvattnets kvalitet.

Karta

Javascript is required to view this map.