Lövekulle badplats
Lövekulle badplats

Mjörn - Lövekulle

Badplats

Vid Lövekulle badplats finns en brygga. Toalett finns mellan Lövekulle camping och badplatsen. Sopkärl och grillplats i anslutning till badet. Strax intill badet finns Lövekulle campingplats med kiosk. Parkering i närheten till badplatsen. Stora gräsytor och klippor vid badet.

Badet vid Lövekulle är registrerat som EU-badplats av Alingsås kommun. Läs mer om Lövekullebadet i bilagan Badvattenprofiler nedan.

Under havochvatten.se/badplatser finns information om badplatsen och sommartid om badvattnets kvalitet.

 

Karta

Javascript is required to view this map.