Tidtabeller för skolskjuts

Texten uppdaterad 2022-09-21

Samarbete är viktigt

Barn- och ungdomsförvaltningen samarbetar med Samhällsbyggnadskontorets trafikingenjörer,  t ex vid bedömning av vägar.

Det är viktigt att du som förälder går med och visar ditt barn den bästa och säkraste vägen till och från hållplatsen/uppsamlingsplatsen. Läs igenomordningsregler för skolskjuts och gå igenom hela resan tillsammans med ditt barn.

Tänk på att barnen syns dåligt i mörker. Det är därför viktigt att göra det till en vana för barnet att använda reflex eller reflexväst.

Av säkerhetsskäl är det också viktigt att ditt barn kommer iväg i god tid till skolskjutsen.

I de bussar det finns säkerhetsbälte ska de användas, det förutsätts att du som förälder delar ansvaret med chauffören, och påverkar ditt barn att använda bältet.

Under v. 38 får samtliga barn i förskoleklass och skolår fem eller sex, oavsett om de åker skolskjuts eller inte, lära sig att tänka säkerhet när de åker buss. En buss kommer till skolan där Vårgårdabuss/Ängbergs busstrafik hjälper till vid utbildning. Våra entreprenörer är utbildade av Räddningstjänsten och barnen får bl a lära sig hållplatssäkerhet, säkerhet ombord och utrymning.

Har du frågor?

Frågor som gäller bussturen ställs till ansvarigt bussbolag. Telefonnummer till respektive bussbolag finns i tidtabellen eller under kontakt entreprenörer.

Synpunkter eller klagomål på skolskjuts inom kollektivtrafik sker till Västtrafik på deras hemsida. (Synpunkter och klagomål)

Frågor i övrigt på skolskjutstransporten sker till Barn- och ungdomskontoret, 0322-61 66 64.

Har du frågor om tider och linjesträckning för kollektivtrafiken kan du ringa Västtrafik, tel 0771-41 43 00 eller kommunens samordnande entreprenör Vårgårda Buss, Kent Augustsson 0322-62 55 92.

Skolskjutssamordnare

NULL

Barn- och ungdomsförvaltningen