gult hus med vackra buskar runt

Välja utförare av hemtjänst

När du blivit beviljad hemtjänst har du möjlighet att själv välja vilken utförare av hemtjänst du vill ha.

Utförare av hemtjänst och Lagen om valfrihetssystem

Alingsås kommun tillämpar valfrihet inom hemtjänsten. Det innebär att du som har beviljats hemtjänst och/eller hemsjukvård kan välja vilka du vill ska utföra hjälpen i ditt hem, enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Det finns ett antal godkända utförare att välja mellan;

Att välja utförare

Du gör ett skriftligt val genom att fylla i en valblankett som du skickar eller lämnar till biståndshandläggaren på vård och äldreomsorgsförvaltningen. Biståndshandläggaren sköter sedan kontakten med utföraren.

För dig som av olika skäl inte kan välja finns ett så kallat "ickevalsalternativ", vilket innebär att de olika utförarna väljs enligt ett månadsvis "rullande" schema.

Nattetid

Mellan klockan 22.00 och 07.00 är det alltid kommunens nattpatrull som ger hjälp och stöd.

Om du inte är nöjd

Utföraren ska tala om vem du ska vända dig till om du inte är nöjd. Synpunkter och klagomål kan lämnas skriftligt eller muntligt. Du kan också kontakta
biståndshandläggaren.

Att byta utförare

Du kan när som helst byta utförare. Valet görs på samma sätt som du gjorde första valet. Senast en månad innan den nya utföraren börjar måste du meddela din nuvarande utförare och biståndshandläggaren att du planerar att byta.

Avgift

Avgift för hemtjänst har Kommunfullmäktige fastställt. Avgiften är densamma oavsett vilken utförare du väljer. 

Kvalitetsuppföljning

Vård och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för all hemtjänst som utförs. Nämnden har fastställt krav på kvalitet och kompetens som utförarna måste uppfylla för att bli godkända.

Kvaliteten i verksamheten följs upp på samma sätt hos alla utförare minst en gång per år. Inom hemtjänsten genomförs även en årlig brukarundersökning. Alla utförare arbetar utifrån nämndens uppsatta mål för verksamheten. All personal har samma krav gällande sekretess och tystnadsplikt.

Tilläggstjänster

Vissa utförare erbjuder tilläggstjänster, en form av hushållstjänster, exempelvis storstädning, trädgårdsarbete, snöskottning, sällskap vid promenad/utflykt och fönsterputsning. Dessa ingår inte i biståndsbeslutet som biståndshandläggaren fattar. Det är du själv som betalar dessa tjänster direkt till utföraren. Du kan få skattereduktion för dessa tjänster.

För mer information kontakta biståndshandläggare via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00 mellan klockan 8.30 till 9.30.

Tillhörande information
Blankett