Näringslivsforum om kompetensförsörjning

Texten uppdaterad 2023-10-16

Beskrivning: Dialogträffen Näringslivsforum arrangeras två gånger per år av Näringslivsrådet med näringsliv, politik och kommunala tjänstepersoner som målgrupp. Träffen tar sin utgångspunkt i det näringslivsstrategiska programmets sex strategiska områden. Under våren 2023 ska Näringslivsforum orienteras kring kompetensförsörjning.

Syfte: Omvärldsbevakning och dialog om utveckling av kompetensförsörjning, samt i samverkan ta fram ytterligare åtgärder till det näringslivsstrategiska programmets åtgärdsplan.

Tidplan: våren 2023

Ansvar: Näringslivsenheten

Samarbetspartners: Campus Alingsås, Arbetsmarknadsenheten, Barn och Ungdomsförvaltningen, Kultur- och utbildningsförvaltningen, lokala näringslivet

Kontaktperson: Mia Wallander, näringslivsstrateg

Alingsås kommun