Schysst vatten i kranen?

Miljöskyddskontoret har kontrollerat verksamheter som har egna dricksvattenbrunnar.

Långt ifrån alla i vår kommun får sitt dricksvatten levererat i ledningsnät från kommunen. Det finns förskolor, restauranger och caféer som har en egen dricksvattenbrunn och dessa har besökts i projektet. Även de samfälligheter eller mindre samhällen som har en gemensam drickvattenanläggning har provtagits. Kraven är att deras vatten ska hålla samma kvalitet som ett kommunalt dricksvatten. Dessa regler har bestämts av Livsmedelsverket och kallas dricksvattenföreskrifter.

I Alingsås kommun finns 21 registrerade icke kommunala dricksvattenanläggningar som omfattas av kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna. 6 anläggningar använder ytvatten, 4 är grävda brunnar och övriga 11 borrade brunnar. Verksamheterna ska regelbundet ta prover och informera miljöskyddsnämnden om resultaten. Om dricksvattnet inte uppfyller kraven måste det åtgärdas.

Under sommarhalvåret 2013 har miljöskyddskontoret i Alingsås tagit prov vid 19 icke kommunala dricksvattenanläggningar. Resultatet visade att 7 anläggningar inte hade någon anmärkning på vattnet.

Resultatet har sammanställts och skickats till verksamheterna.

Mer information om dricksvatten

På Livsmedelsverkets hemsida finns mer information om dricksvatten från både stora vattenverk och enskilda dricksvattenbrunnar. Kraven är större för det dricksvatten som levereras till restauranger, caféer, större samfälligheter och kommunala VA- nätet än för den egna brunnen som försörjer det egna hushållet.

Länk till information om dricksvatten (Livsmedelsverket)