Marknadsför Alingsås som attraktiv plats

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: En mer offensiv marknadsföring av Alingsås som plats att bo, leva och verka.

Tidplan: 2022

Ansvar: Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Niklas Ehnfors, kommunikationschef och Anna Milsta, näringslivsstrateg

Resultat:

  • Bilagor i regional press om Alingsås som attraktiv besöks-, boende- och verksamhetsort.
  • Etableringsbroschyr med fokus på Alingsås som attraktiv plats att bedriva företag i.

Alingsås kommun