Lämna synpunkt till Miljöskyddsnämnden

Miljöskyddsnämnen ansvarar för övervakning av miljölagstiftningen och bedriver tillsyn enligt Livsmedelslagen och delar av Tobakslagen. Miljöskyddsnämnden är även kommunens naturvårdsorgan.