Samhällsbyggnadskontoret

Sveagatan 12

I Sveagatans entré kan du bland annat lämna in handlingar, skriva ut blanketter eller lämna ett meddelande om att du vill bli kontaktad. Om du vill träffa en handläggare/tjänsteman så rekommenderar vi dig att förboka ditt besök för att få bästa möjliga service. 

Tel: Kommunens växel 0322-61 60 00

E-post:samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se
Besöksadress: Sveagatan 12
Postadress:441 81 Alingsås

Felanmälan

Felanmälan för gator, vägar, kommunens fastigheter samt för fel på allmänna ledningar för vatten och avlopp.

Kontorstid: Måndag-fredag kl. 7-16.
Telefontid: kl. 8-11 varje helgfri vardag, 0322-61 70 22 (övrig tid hänvisar vi till kommunens växel 0322-61 60 00)

Du kan också felanmäla allmänna brister i stadsmiljön via e-tjänsten www.fixamingata.se  
OBS! Ej akuta ärenden.

Akuta ärenden

Kontorstid: Måndag-fredag kl. 7-16, 0322-61 60 00 (växel) övrig tid för akuta ärenden hänvisar vi till 0322-61 71 99.

Bygglov

Just nu har vi långa väntetider

För tillfället har bygglovsenheten hög arbetsbelastning och kötiderna är längre än vad vi önskar. Vi jobbar kontinuerligt för att korta ner kön, men vi ber ändå om er förståelse för att det är en viss väntetid innan nyinkomna ärenden kan tilldelas en handläggare. I nuläget får man dessvärre räkna med att vänta i 20-25 veckor på att få ett beslut på sin bygglovsansökan.

Bygglovtelefonen

0322-61 61 19 Mån-fre 9-11  

Under semesterveckorna 26 till och med 33 är bygglovtelefonen bemannad tisdag och torsdag kl. 9-11

 

Boka tid för bygglovrådgivning

Klicka här för att komma till tidsbokningen.

Om du har ett pågående ärende

Om du redan sökt bygglov eller anmält en åtgärd och undrar något kan du kontakta din handläggare via mail eller telefon, se uppgifter i det brev du fått från oss eller sök oss via kommunens växel 0322-61 60 00. Ha gärna fastighetsbeteckning och diarienr. tillhands.

För ytterligare information, läs gärna mer på alingsas.se/bygglov »

Samhällsbyggnadschef

Anna Liedholm
Telefon: 0322-61 60 00 (vxl)

Plan- och bygglovavdelning

Plan- och bygglovchef (stadsarkitekt)
Aila Hirvonen Bremefors, föräldraledig och åter 2019-08-26
Telefon: 0322-61 63 02
 

Bygglovenheten

Tf Enhetschef bygglovenheten
Tobias Andersson
Telefon: 0322-61 62 61

Byggnadsinspektör
Håkan Söderberg
Telefon: 0322-61 62 73
Anmälan i byggnadsärenden. Tillsyn. Allmänna råd och information i byggnadsteknik.

Granskningsingenjör/byggnadsinspektör
Päivi Hauska
Telefon: 0322-61 68 86
Anmälan i byggnadsärenden. Tillsyn. Allmänna råd och information i byggnadsteknik.

 

Bygglovhandläggare, kontakt om du inte har ett pågående bygglovsärende

Kontakta oss på bygglovtelefonen 0322-61 61 19, mån-fre 9-11, om du inte har ett pågående ärende hos oss på bygglov. Här kan du få råd om när det behövs bygglov, eller vad som gäller för just det du vill bygga. Se gärna till att du har information om fastighetsbeteckning och adress tillhands.

Planenheten

Enhetschef planenheten
Cecilia Sjölin
Telefon: 0322-61 71 78

Plankoordinator                                                                               
Jessica Sahl
Telefon: 0322-61 72 60
Allmänna frågor. 

Planarkitekt
Helen Ashman
Telefon: 0322-61 62 64
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Kristine Bayard
Telefon: 0322-61 68 92
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Byggnadsantikvarie/Projektledare                                                          
Annika Kaas
Telefon: 0322-61 62 63
Råd och information angående byggnadsantikvariska frågor.

Planarkitekt
Johan Delvert
Telefon: 0322-61 60 64
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Sara Ekelund
Telefon: 0322-61 63 47
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Hans Nerstu
Telefon: 0322-61 62 58
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor. IT-frågor. Planbesked.

 

Utveckling- och stödavdelningen

Avdelningschef
Susanne Norling
Telefon: 0322-61 64 70

GIS-enheten

Enhetschef 
Felipe Verdú
Telefon: 0322-61 64 45
Geografiska Informations System och kartor.

GIS-ingenjör
Eva Cruslock
Telefon: 0322-61 72 61
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Frank Olsson
Telefon: 0322-61 62 35
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Emma Frygne
Telefon: 0322-61 69 62
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Daniel Davidsson, föräldraledig
Telefon: 0322-61 62 24
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Erik Ivarsson Sandberg
Telefon: 0322-61 60 26
Geografiska InformationsSystem och kartor.

Mätningsingenjör
Bernt Matson
Telefon: 0322-61 71 95
Utstakning, Lägeskontroll, avvägning m m

Mätningstekniker
Jonny Landin
Telefon: 0322-61 71 94
Utstakning, Lägeskontroll, avvägning m m

Stödenheten

Avdelningschef
Utveckling och stöd
Susanne Norling
Telefon: 0322-61 64 70 

Förvaltningssekreterare
Rebecca Tollemark
Telefon: 0322-61 63 09
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Administratör
Jonas Ryberg
Telefon: 0322-61 62 96
Registerade handlingar, vägbidrag

Kommunikatör
Margareta Battisti
Telefon: 0322-61 62 53

Administratör
Åsa Lindstrand
Telefon: 0322-61 62 14
Diarium, ärendehantering, information, expediering av handlingar på bygglov. 

Bygglovadministratör
Ulrika Andersson
Telefon: 0322-61 69 61
Diarium, ärendehantering, information, expediering av handlingar på bygglov. 

Administratör
Tapani Jumisko
Telefon: 0322-61 62 17

Gatu- och parkavdelningen

Avdelningschef
Markus Thunberg
Telefon: 0322-61 62 44

Stadsträdgårdsmästare
Agneta Wendesten
Telefon: 0322-61 72 44

Gatuenheten

Enhetschef, gata, Sävelund
Peter Öhrn
Telefon: 0322-61 60 00 (växel)

Arbetsledare, Sävelund
Mats Andersson
Telefon: 0322-61 60 00 (växel)
Gator och vägar

Arbetsledare, Sävelund
Peter Blom
Telefon: 0322-61 60 00 (växel)
Gator och vägar

Trafik- och planering

Trafikingenjör
Stefan Sjögren
Telefon: 0322- 61 70 86

Trafikingenjör
Kjell-Eve Jäderström
Telefon: 0322 - 61 62 34

Trafikplanerare/Projektledare
Arash Borhan
Telefon: 0322-61 64 77

Utredare
Louice Norén
Telefon: 0322-61 67 18

Ingenjör
Håkan Danielsson
Telefon: 0322-61 62 36

Fordonsansvarig
Torbjörn Johansson
Telefon: 0322-61 62 32

Rebecca Tollemark
Telefon: 0322-61 63 09
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Jonas Ryberg
Telefon: 0322-61 62 96
Ansökan om vägbidrag

Park- och naturenheten

Enhetschef
Skogsmästare
Anna Lindqvist
0322-61 70 13

Parkmästare
Mikael Bank
Telefon: 0322 - 61 63 01
Drift och anläggning parker och lekplatser

Parkmästare
Stefan Johansson
Telefon: 0322-61 62 08
Drift och anläggning parker och lekplatser

Louise Candefjord
Landskapsarkitekt
Telefon: 0322-61 65 69

Kretsloppsavdelningen

Tf. Avdelningschef kretsloppsavdelningen
John Eriksson
Telefon: 0322-61 70 12

Vatten och avlopp

Driftchef vattenverket
Johan Ekedahl
Telefon: 0322-61 62 91

Driftchef avloppsreningsverket
Torvald Krantz
Telefon: 0322-61 62 98

Enhetschef, ledningsnät VA
Tony Larsson
Telefon: 0322-61 64 47

Planeringschef
Gert-Inge Claesson
Telefon: 0322 - 61 62 39
Anslutning till kommunens vatten och avlopp

VA-ingenjör 
Jörgen Svensson
0322-61 62 40

Projektledare
Josefin Pehrsson
0322-61 62 13

Stefan Svantesson
Tel: 0322 - 61 63 15
Ledningsnätsservice

Mikael Svantesson
Telefon: 0322 - 61 63 15
Ledningsnätsservice

Avfall

Besöksadress: Bälinge avfallsanläggning
Tokebackavägen 6, 441 93 Alingsås

Driftchef
Tommie Hellman
Telefon: 0322-61 70 25

Avfallshämtning

Driftledning för avfallshämtning 
Telefon: 0322 - 61 70 80 vard 8-15, lunch 12-13
avfall [at] alingsas [dot] se

Fakturafrågor Avfallshämtning

Besvaras av Alingsås Energis kundtjänst
Telefon: 0322 - 61 76 17
kundservice [at] alingsasenergi [dot] se

Slamsugning

Driftledning för slamsugning
Telefon: 0322 - 61 70 80 vard 8-15, lunch 12-13
slam [at] alingsas [dot] se

Fakturafrågor Slamsugning

Besvaras av Cleanpipes kundtjänst
Telefon: 031-330 05 00
info [at] cleanpipe [dot] se

Jourtelefon Slamsugning

0322-109 00

Återvinningscentraler

Bälinge avfallsanläggning och återvinningscentralerna i Bälinge och Sollebrunn
Telefon: 0322 - 61 70 80

Återvinningsstationer

Synpunkter om återvinningsstationerna (förpackningsinsamlingen)
Telefon: 0322-61 70 71

Farligt avfall

Vid frågor som gäller farligt avfall och miljöstationer
Telefon: 0322-61 69 57