Samhällsbyggnadskontoret

Sveagatan 12, kundmottagning

Kundmottagningen i entrén på Sveagatan är öppen på vardagar kl. 9-11 och kan hjälpa till att boka in besök eller lämna ut handlingar. Brev går bra att lämna i brevlådan vid ingången.

Tel: Kommunens växel 0322-61 60 00
Fax: 0322-63 88 68

E-post:samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se
Besöksadress: Sveagatan 12
Postadress:441 81 Alingsås

Bygglov

Allmänna frågor om bygglov

Bygglovtelefonen

0322-61 61 19 Mån-fre 9-11 
Här kan du få råd om när det behövs bygglov, eller vad som gäller för just det du vill bygga. Ta kontakt i god tid innan du söker bygglov. Välkommen att ringa eller boka mötestid.

Innan du kontaktar oss, se gärna till att du har information om fastighetsbeteckning och adress tillhands.

Digital bokning bygglov

Boka mötestid hos bygglovhandläggare digitalt via alingsas.se/bygglov

Om du har ett pågående ärende

Om du redan sökt bygglov eller anmält en åtgärd och undrar något kan du kontakta din handläggare via mail eller telefon, se uppgifter i det brev du fått från oss eller sök oss via kommunens växel 0322-61 60 00. Ha gärna fastighetsbeteckning och diarienr. tillhands.

För ytterligare information, läs gärna mer på alingsas.se/bygglov

Tf samhällsbyggnadschef

Caroline Hagström
Telefon: 0322-61 72 52

Bygglovavdelning

Bygglovchef
Ulrika Samuelsson
Telefon: 0322-61 63 12
Övergripande strategiska frågor.

Stadsarkitekt
Aila Hirvonen Bremefors
Telefon: 0322-61 63 02
Övergripande plan- och bygglovfrågor. Allmänna råd.

Byggnadsinspektör
Håkan Söderberg
Telefon: 0322-61 62 73
Anmälan i byggnadsärenden. Tillsyn. Allmänna råd och information i byggnadsteknik.

Byggnadsinspektör
Toni Schmidt
Telefon: 0322-61 72 57
Anmälan i byggnadsärenden. Tillsyn. All­männa råd och informa­tion i bygg­nads­teknik. Tillstånd för brandfarlig vara.

Granskningsingenjör/byggnadsinspektör
Päivi Hauska
Telefon: 0322-61 68 86
Anmälan i byggnadsärenden. Tillsyn. Allmänna råd och information i byggnadsteknik.

Byggnadsinspektör
Tobias Andersson
Telefon: 0322-61 62 61
Anmälan i byggnadsärenden. Tillsyn. Allmänna råd och information i byggnadsteknik.

Bygglovhandläggare, kontakt

Om du inte har ett pågående bygglovärende

Kontakta oss på bygglovtelefonen 0322-61 61 19, mån-fre 9-11, om du inte har ett pågående ärende hos oss på bygglovavdelningen. Här kan du få råd om när det behövs bygglov, eller vad som gäller för just det du vill bygga. Se gärna till att du har information om fastighetsbeteckning och adress tillhands.

Planavdelning

Tf Planchef
Maria Jacobsson
Telefon: 0322-61 72 43

Översiktsplanerare
Vakant

Planarkitekt
Hans Nerstu
Telefon: 0322-61 62 58
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor. IT-frågor. Planbesked.

Planarkitekt
Nermina Ombasic
Telefon: 0322-61 71 60
Handlägger detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Helen Ashman
Telefon: 0322-61 62 64
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Malin Haraldsson
Telefon: 0322-61 62 81
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Kristine Bayard
Telefon: 0322-61 68 92
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Cecilia Sjölin
Telefon: 0322-61 71 78
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Byggnadsantikvarie/Projektledare                                                          
Annika Kaas
Telefon: 0322-61 62 63
Detaljplaner och allmän service i plan- och byggnadsantikvariska frågor.
 
Planarkitekt
Johan Delvert
Telefon: 0322-61 60 64
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.
 
Planarkitekt
Sara Ekelund
Telefon: 0322-61 63 47
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.
 
 
Plankoordinator                                                                              
Jessica Sahl
Telefon: 0322-61 72 60
Allmänna frågor.

 

GIS-avdelningen

GIS-samordnare/avdelningschef
Ola Setterby
Telefon: 0322-61 62 86
Ansvarar för Geografiska Informations System och kartor i kommunen.

GIS-ingenjör
Eric O Hallén
Telefon: 0322-61 68 99
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Eva Cruslock
Telefon: 0322-61 72 61
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Emma Frygne - Föräldraledig
Telefon: 0322-61 69 62
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-handläggare
Carina Gillquist
Telefon: 0322-61 62 62
Adressättning, lägenhetsregister

Mätningsingenjör
Bernt Matson
Telefon: 0322-61 71 95

Mätningstekniker
Jonny Landin
Telefon: 0322-61 71 94

Avdelning för verksamhetsstöd

Avdelningschef
Ulrika Samuelsson
Telefon: 0322-61 63 12

Förvaltningssekreterare
Rebecca Tollemark
Telefon: 0322-61 63 09
Parkeringstillstånd

Administratör
Jonas Ryberg
Telefon: 0322-61 62 96
Registerade handlingar, vägbidrag

Kommunikatör
Margareta Battisti
Telefon: 0322-61 62 53

Administratör
Åsa Lindstrand
Telefon: 0322-61 62 14
Diarium, ärendehantering, information, expediering av handlingar på bygglov. 

Bygglovadministratör
Fam Hlawnceu
Telefon: 0322-61 62 72
Diarium, ärendehantering, information, expediering av handlingar på bygglov och fakturering.