Samhällsbyggnadskontoret

Sveagatan 12, kundmottagning

Kundmottagningen i entrén på Sveagatan är öppen på vardagar kl. 9-11 och kan hjälpa till att boka in besök eller lämna ut handlingar. 

Tel: Kommunens växel 0322-61 60 00

Fax: 0322-63 88 68

E-post:samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se
Besöksadress: Sveagatan 12
Postadress:441 81 Alingsås

Bygglov

Samhällsbyggnadskontoret har sedan en tid infört ett digitalt bokningssystem för att öka kvaliteten och tillgängligheten för kommuninvånare och företagare. När du bokar kan vi förbereda ditt besök. Du kan även boka oss på servicekontoret i Sollebrunn. Vi behöver få din bokning två dygn innan ditt besök.

I samband med att bokningssystemet nu är infört i sin helhet tar vi bort drop-in. Kundmottagningen i entrén på Sveagatan är öppen på vardagar kl. 9-11 och kan hjälpa till att boka in besök eller lämna ut handlingar.

Digital bokning bygglov: Boka mötestid hos bygglovhandläggare digitalt via alingsas.se/bygglov.

Telefontid bygglov: Handläggare på bygglovavdelningen nås säkrast via kommunens växel, mån-tis och tors-fre kl. 9-11.

Tf samhällsbyggnadschef

Caroline Hagström
Telefon: 0322-61 72 52

Bygglovavdelning

Bygglovchef
Ulrika Samuelsson
Telefon: 0322-61 63 12
Övergripande strategiska frågor.

Tf stadsarkitekt
Olle Jansson
Telefon: 0322-61 72 35
Övergripande plan- och bygglovfrågor. Granskning och information om bygglov. Allmänna råd. Förhandsbesked.

Granskningsingenjör/byggnadsinspektör
Päivi Hauska
Telefon: 0322-61 68 86
Granskning och information om bygglov. Allmänna råd. Anmälan i byggnadsärenden. Tillsyn. Allmänna råd och information i byggnadsteknik.

Byggnadsinspektör
Håkan Söderberg
Telefon: 0322-61 62 73
Anmälan i byggnadsärenden. Tillsyn. Allmänna råd och information i byggnadsteknik.

Byggnadsinspektör
Toni Schmidt
Telefon: 0322-61 72 57
Anmälan i byggnadsärenden. Tillsyn. All­männa råd och informa­tion i bygg­nads­teknik. Tillstånd för brandfarlig vara.

Bygglovarkitekt
Karin Berg
Telefon: 0322-61 63 18
Granskning och information om bygglov. Allmänna råd. Förhandsbesked.

Bygglovarkitekt
Martin Frank Cederbom
Telefon: 0322-61 70 06
Granskning och information om bygglov. Allmänna råd. Förhandsbesked.

Planavdelning

Planchef
Birgitta Wiktorson-Ekman
Telefon: 0322-61 68 87
Ansvarar för planavdelningen. Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Översiktsplanerare
Maria Sexton
Telefon: 0322-61 61 17
Handläggare översiktsplaner. Allmän service i översiktsplanefrågor.

Planarkitekt
Hans Nerstu
Telefon: 0322-61 62 58
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor. IT-frågor.

Planarkitekt
Nermina Ombasic
Telefon: 0322-61 71 60
Handlägger detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Helen Ashman
Telefon: 0322-61 62 64
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Malin Haraldsson
Telefon: 0322-61 62 81
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Kristine Bayard - Föräldraledig
Telefon: 0322-61 68 92
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Cecilia Sjölin - Föräldraledig
Telefon: 0322-61 71 78
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Byggnadsantikvarie/Projektledare                                                          
Annika Kaas
Telefon: 0322-61 62 63
Detaljplaner och allmän service i plan- och byggnadsantikvariska frågor.
 
Plankoordinator                                                                              
Jessica Sahl
Telefon: 0322-61 72 60
Allmänna frågor.

GIS-tekniker
Inger Ernstson
Telefon: 0322-61 62 66
Detaljplaner och allmän information i planfrågor. Geografiska Informations System.

Genomförandeexpert
Bengt Hellberg
Telefon: 0322-61 72 30

GIS-avdelningen

GIS-samordnare/avdelningschef
Ola Setterby
Telefon: 0322-61 62 86
Ansvarar för Geografiska Informations System och kartor i kommunen.

GIS-ingenjör
Eric O Hallén
Telefon: 0322-61 68 99
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Eva Cruslock
Telefon: 0322-61 72 61
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Emma Frygne - Föräldraledig
Telefon: 0322-61 69 62
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-handläggare
Carina Gillquist
Telefon: 0322-61 62 62
Adressättning, lägenhetsregister

Mätningsingenjör
Bernt Matson
Telefon: 0322-61 71 95

Mätningstekniker
Jonny Landin
Telefon: 0322-61 71 94

Avdelning för verksamhetsstöd

Avdelningschef
Ulrika Samuelsson
Telefon: 0322-61 63 12

Förvaltningssekreterare
Rebecca Tollemark
Telefon: 0322-61 63 09
Parkeringstillstånd

Administratör
Jonas Ryberg
Telefon: 0322-61 62 96
Registerade handlingar, vägbidrag

Utredare
Conny Josefsson
Telefon: 0322-61 62 24

Kommunikatör
Margareta Battisti
Telefon: 0322-61 62 53

Administratör
Åsa Lindstrand
Telefon: 0322-61 62 14
Diarium, ärendehantering, information, expediering av handlingar på bygglov. 

Bygglovadministratör
Fam Hlawnceu
Telefon: 0322-61 62 72
Diarium, ärendehantering, information, expediering av handlingar på bygglov och fakturering.