Samhällsbyggnadskontoret

Sveagatan 12, kundmottagning

Kundmottagningen är öppen måndag till fredag kl. 9-11. För att vara säker på att du får rätt hjälp, ring oss gärna i förväg och boka tid med handläggare.

Tel: Kommunens växel 0322-61 60 00

Fax: 0322-63 88 68

E-post:samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se
Besöksadress: Sveagatan 12
Postadress:441 81 Alingsås

Bygglov

Digital bokning bygglov: Boka mötestid hos bygglovhandläggare digitalt via alingsas.se/bygglov.

Drop-in bygglov: Bygglovavdelningen har mottagning mån-tis och tors-fre kl 9-11 för enklare ärenden.

Telefontid bygglov: Handläggare på bygglovavdelningen nås säkrast via kommunens växel, mån-tis och tors-fre kl. 9-11.

Tf samhällsbyggnadschef

Caroline Hagström
Telefon: 0322-61 72 52

Bygglovavdelning

Bygglovchef
Ulrika Samuelsson
Telefon: 0322-61 63 12
Övergripande strategiska frågor.

Tf stadsarkitekt
Olle Jansson
Telefon: 0322-61 72 35
Övergripande plan- och bygglovfrågor. Granskning och information om bygglov. Allmänna råd. Förhandsbesked.

Granskningsingenjör/byggnadsinspektör
Päivi Hauska
Telefon: 0322-61 68 86
Granskning och information om bygglov. Allmänna råd. Anmälan i byggnadsärenden. Tillsyn. Allmänna råd och information i byggnadsteknik.

Byggnadsinspektör
Håkan Söderberg
Telefon: 0322-61 62 73
Anmälan i byggnadsärenden. Tillsyn. Allmänna råd och information i byggnadsteknik.

Byggnadsinspektör
Toni Schmidt
Telefon: 0322-61 72 57
Anmälan i byggnadsärenden. Tillsyn. All­männa råd och informa­tion i bygg­nads­teknik. Tillstånd för brandfarlig vara.

Bygglovarkitekt
Karin Berg
Telefon: 0322-61 63 18
Granskning och information om bygglov. Allmänna råd. Förhandsbesked.

Bygglovarkitekt
Martin Frank Cederbom
Telefon: 0322-61 70 06
Granskning och information om bygglov. Allmänna råd. Förhandsbesked.

Planavdelning

Planchef
Birgitta Wiktorson-Ekman
Telefon: 0322-61 68 87
Ansvarar för planavdelningen. Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Översiktsplanerare
Maria Sexton
Telefon: 0322-61 61 17
Handläggare översiktsplaner. Allmän service i översiktsplanefrågor.

Planarkitekt
Hans Nerstu
Telefon: 0322-61 62 58
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor. IT-frågor.

Planarkitekt
Nermina Ombasic
Telefon: 0322-61 71 60
Handlägger detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Kristine Bayard - Föräldraledig
Telefon: 0322-61 68 92
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Cecilia Sjölin - Föräldraledig
Telefon: 0322-61 71 78
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Byggnadsantikvarie/Projektledare                                                          
Annika Kaas
Telefon: 0322-61 62 63
Detaljplaner och allmän service i plan- och byggnadsantikvariska frågor.
 
Plankoordinator                                                                              
Jessica Sahl
Telefon: 0322-61 72 60
Allmänna frågor.

GIS-tekniker
Inger Ernstson
Telefon: 0322-61 62 66
Detaljplaner och allmän information i planfrågor. Geografiska Informations System.

Genomförandeexpert
Bengt Hellberg
Telefon: 0322-61 72 30

Mark- och exploatering

Från och med 1 maj 2016 tillhör mark- och exploateringsavdelningen
kommunledningskontoret men finns tillsvidare kvar på Sveagatan 12.

Tf. Exploateringschef
Max Tholén
Telefon: 0322-61 68 81
Mark- och exploatering 

Exploateringsingenjör
Lars-Ove Hultgren
Telefon: 0322-61 62 28
Mark- och exploatering

Exploateringsingenjör
Patrick Grotenius
Telefon: 0322-61 70 10
Mark- och exploatering

Exploateringsingenjör
Sofia Björking
Telefon: 0322-61 61 03
Mark- och exploatering

GIS-avdelningen

GIS-samordnare/avdelningschef
Ola Setterby
Telefon: 0322-61 62 86
Ansvarar för Geografiska Informations System och kartor i kommunen.

GIS-ingenjör
Eric O Hallén
Telefon: 0322-61 68 99
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Eva Cruslock
Telefon: 0322-61 72 61
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Emma Frygne - Föräldraledig
Telefon: 0322-61 69 62
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-handläggare
Carina Gillquist
Telefon: 0322-61 62 62
Adressättning, lägenhetsregister

Mätningsingenjör
Bernt Matson
Telefon: 0322-61 71 95

Mätningstekniker
Jonny Landin
Telefon: 0322-61 71 94

Avdelning för verksamhetsstöd

Avdelningschef
Ulrika Samuelsson
Telefon: 0322-61 63 12

Förvaltningssekreterare
Rebecca Tollemark
Telefon: 0322-61 63 09
Parkeringstillstånd

Administratör
Jonas Ryberg
Telefon: 0322-61 62 96
Registerade handlingar, vägbidrag

Utredare
Conny Josefsson
Telefon: 0322-61 62 24

Kommunikatör
Margareta Battisti
Telefon: 0322-61 62 53

Administratör
Åsa Lindstrand
Telefon: 0322-61 62 14
Diarium, ärendehantering, information, expediering av handlingar på bygglov. 

Bygglovadministratör
Fam Hlawnceu
Telefon: 0322-61 62 72
Diarium, ärendehantering, information, expediering av handlingar på bygglov och fakturering.