Samhällsbyggnadskontoret

Sveagatan 12, kundmottagning

Kundmottagningen i entrén på Sveagatan är öppen på vardagar kl. 9-11 och kan hjälpa till att boka in besök eller lämna ut handlingar. Brev går bra att lämna i brevlådan vid ingången.

Tel: Kommunens växel 0322-61 60 00
Fax: 0322-63 88 68

E-post:samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se
Besöksadress: Sveagatan 12
Postadress:441 81 Alingsås

Bygglov

Nytt ärendehanteringssystem för bygglov

Nu är vårt ärendehanteringssystem på plats. Det betyder att det framöver kommer att bli enklare för dig som söker bygglov och underlätta sökandeprocessen. Vi har nu ett utvecklingsarbete framför oss vilket innebär att vi måste arbeta på ett nytt sätt och lära oss det nya systemet. Det gör att saker kan ta lite längre tid innan allt nytt är helt intrimmat. Vi tackar för din förståels

För att bygglovshandläggarna ska fokusera fullt ut på redan inkomna ärenden och därigenom få bygglovskön att minska har Samhällsbyggnadsnämnden beslutat att bygglovshandläggarna fram till den 31/12 inte ska bemanna bygglovstelefonen eller avsätta tid för rådgivande möten. Under perioden kommer bygglovstelefonen bemannas av en telefonist som endast kan ge begränsad vägledning.

E-tjänsten där man söker bygglov digitalt är öppen som vanligt. Mycket information om bestämmelser, kartor och riktlinjer för hur du söker bygglov digitalt finns på hemsidan.

Du som redan har ett pågående bygglovsärende kan kontakta din handläggare.

Bygglovtelefonen

0322-61 61 19 Mån-fre 9-11 

Om du har ett pågående ärende

Om du redan sökt bygglov eller anmält en åtgärd och undrar något kan du kontakta din handläggare via mail eller telefon, se uppgifter i det brev du fått från oss eller sök oss via kommunens växel 0322-61 60 00. Ha gärna fastighetsbeteckning och diarienr. tillhands.

För ytterligare information, läs gärna mer på alingsas.se/bygglov

Tf samhällsbyggnadschef

Maria Jacobsson
Telefon: 0322-61 72 43

Plan- och bygglovavdelning

Plan- och bygglovchef
Ulrika Samuelsson
Telefon: 0322-61 63 12
Övergripande strategiska frågor.

Bygglov

Stadsarkitekt
Aila Hirvonen Bremefors
Telefon: 0322-61 63 02
Övergripande plan- och bygglovfrågor. Allmänna råd.

Byggnadsinspektör
Håkan Söderberg
Telefon: 0322-61 62 73
Anmälan i byggnadsärenden. Tillsyn. Allmänna råd och information i byggnadsteknik.

Granskningsingenjör/byggnadsinspektör
Päivi Hauska
Telefon: 0322-61 68 86
Anmälan i byggnadsärenden. Tillsyn. Allmänna råd och information i byggnadsteknik.

Byggnadsinspektör
Tobias Andersson
Telefon: 0322-61 62 61
Anmälan i byggnadsärenden. Tillsyn. Allmänna råd och information i byggnadsteknik. Tillstånd för brandfarlig vara.

Bygglovhandläggare, kontakt

Om du inte har ett pågående bygglovärende

Kontakta oss på bygglovtelefonen 0322-61 61 19, mån-fre 9-11, om du inte har ett pågående ärende hos oss på bygglov. Här kan du få råd om när det behövs bygglov, eller vad som gäller för just det du vill bygga. Se gärna till att du har information om fastighetsbeteckning och adress tillhands.

Plan

Planarkitekt
Hans Nerstu
Telefon: 0322-61 62 58
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor. IT-frågor. Planbesked.

Planarkitekt
Nermina Ombasic
Telefon: 0322-61 71 60
Handlägger detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Helen Ashman
Telefon: 0322-61 62 64
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Malin Haraldsson
Telefon: 0322-61 62 81
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Kristine Bayard
Telefon: 0322-61 68 92
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Cecilia Sjölin
Telefon: 0322-61 71 78
Handläggare detaljplaner, planbesked, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Byggnadsantikvarie/Projektledare                                                          
Annika Kaas
Telefon: 0322-61 62 63
Råd och information angående byggnadsantikvariska frågor.
 
Planarkitekt
Johan Delvert
Telefon: 0322-61 60 64
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.
 
Planarkitekt
Sara Ekelund
Telefon: 0322-61 63 47
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.
 
Plankoordinator                                                                              
Jessica Sahl
Telefon: 0322-61 72 60
Allmänna frågor.

 

GIS-avdelningen

Tf. avdelningschef/GIS-samordnare
Eric O Hallén
Telefon: 0322-61 68 99
Ansvarar för Geografiska Informations System och kartor i kommunen.

GIS-ingenjör
Eva Cruslock
Telefon: 0322-61 72 61
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Frank Olsson
Telefon: 0322-61 62 35
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Emma Frygne
Telefon: 0322-61 69 62
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Daniel Davidsson
Telefon: 0322-61 62 24
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Erik Ivarsson Sandberg
Telefon: 0322-61 60 26
Geografiska InformationsSystem och kartor.

Mätningsingenjör
Bernt Matson
Telefon: 0322-61 71 95
Utstakning, Lägeskontroll, avvägning m m

Mätningstekniker
Jonny Landin
Telefon: 0322-61 71 94
Utstakning, Lägeskontroll, avvägning m m

Avdelning för verksamhetsstöd

Avdelningschef
Susanne Norling
Telefon: 0322-61 64 70

Förvaltningssekreterare
Rebecca Tollemark
Telefon: 0322-61 63 09
Parkeringstillstånd

Administratör
Jonas Ryberg
Telefon: 0322-61 62 96
Registerade handlingar, vägbidrag

Kommunikatör
Margareta Battisti
Telefon: 0322-61 62 53

Administratör
Åsa Lindstrand
Telefon: 0322-61 62 14
Diarium, ärendehantering, information, expediering av handlingar på bygglov. 

Bygglovadministratör
Ulrika Andersson
Telefon: 0322-61 69 61
Diarium, ärendehantering, information, expediering av handlingar på bygglov.