Samhällsbyggnadskontoret

Sveagatan 12, kundmottagning

Kundmottagningen i entrén på Sveagatan är öppen på vardagar kl. 9-11 och kan hjälpa till att boka in besök eller lämna ut handlingar. Brev går bra att lämna i brevlådan vid ingången.

Tel: Kommunens växel 0322-61 60 00

E-post:samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se
Besöksadress: Sveagatan 12
Postadress:441 81 Alingsås

Felanmälan

Felanmälan för gator, vägar, kommunens fastigheter samt för fel på allmänna ledningar för vatten och avlopp.

Kontorstid: Måndag - torsdag kl. 8-17 och fredag kl. 8-16. Telefon: 0322-61 60 00 (växel).

Du kan också felanmäla allmänna brister i stadsmiljön via e-tjänsten www.fixamingata.se  
OBS! Ej akuta ärenden.

Akuta ärenden

Kontorstid: Måndag - torsdag kl. 8-17 och fredag kl. 8-16. Telefon: 0322-61 60 00 (växel).

Övrig tid för akuta ärenden. Telefon: 0322-61 71  99.

Bygglov

Nytt ärendehanteringssystem för bygglov

Nu är vårt ärendehanteringssystem på plats. Det betyder att det framöver kommer att bli enklare för dig som söker bygglov och underlätta sökandeprocessen. Vi har nu ett utvecklingsarbete framför oss vilket innebär att vi måste arbeta på ett nytt sätt och lära oss det nya systemet. Det gör att saker kan ta lite längre tid innan allt nytt är helt intrimmat. Vi tackar för din förståelse.

Bygglovtelefonen

0322-61 61 19 Mån-fre 9-11  

Boka tid med bygglovhandläggare

Klicka här för att komma till tidsbokningen.

Om du har ett pågående ärende

Om du redan sökt bygglov eller anmält en åtgärd och undrar något kan du kontakta din handläggare via mail eller telefon, se uppgifter i det brev du fått från oss eller sök oss via kommunens växel 0322-61 60 00. Ha gärna fastighetsbeteckning och diarienr. tillhands.

För ytterligare information, läs gärna mer på alingsas.se/bygglov »

Samhällsbyggnadschef

Anna Liedholm
Telefon: 0322-61 00 00 (vxl)

Plan- och bygglovavdelning

Plan- och bygglovchef, vakant

Stadsarkitekt
Aila Hirvonen Bremefors, föräldraledig och åter 2019-09-30
Telefon: 0322-61 63 02
Övergripande plan- och bygglovfrågor. Allmänna råd.

Bygglovenheten

Tf Enhetschef bygglovenheten
Tobias Andersson
Telefon: 0322-61 62 61

Byggnadsinspektör
Håkan Söderberg
Telefon: 0322-61 62 73
Anmälan i byggnadsärenden. Tillsyn. Allmänna råd och information i byggnadsteknik.

Granskningsingenjör/byggnadsinspektör
Päivi Hauska
Telefon: 0322-61 68 86
Anmälan i byggnadsärenden. Tillsyn. Allmänna råd och information i byggnadsteknik.

 

Bygglovhandläggare, kontakt om du inte har ett pågående bygglovsärende

Kontakta oss på bygglovtelefonen 0322-61 61 19, mån-fre 9-11, om du inte har ett pågående ärende hos oss på bygglov. Här kan du få råd om när det behövs bygglov, eller vad som gäller för just det du vill bygga. Se gärna till att du har information om fastighetsbeteckning och adress tillhands.

Planenheten

Enhetschef, vakant

Plankoordinator                                                                               
Jessica Sahl
Telefon: 0322-61 72 60
Allmänna frågor. 

Planarkitekt
Helen Ashman
Telefon: 0322-61 62 64
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Kristine Bayard
Telefon: 0322-61 68 92
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Cecilia Sjölin
Telefon: 0322-61 71 78
Handläggare detaljplaner, planbesked, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Byggnadsantikvarie/Projektledare                                                          
Annika Kaas
Telefon: 0322-61 62 63
Råd och information angående byggnadsantikvariska frågor.

Planarkitekt
Johan Delvert
Telefon: 0322-61 60 64
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Sara Ekelund
Telefon: 0322-61 63 47
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor.

Planarkitekt
Hans Nerstu
Telefon: 0322-61 62 58
Handläggare detaljplaner, områdesbestämmelser. Allmän service i planfrågor. IT-frågor. Planbesked.

 

Utveckling- och stödavdelningen

Avdelningschef
Susanne Norling
Telefon: 0322-61 64 70

GIS-enheten

Enhetschef
Eric O Hallén
Telefon: 0322-61 68 99
Geografiska Informations System och kartor.

GIS-ingenjör
Eva Cruslock
Telefon: 0322-61 72 61
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Frank Olsson
Telefon: 0322-61 62 35
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Emma Frygne
Telefon: 0322-61 69 62
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Daniel Davidsson
Telefon: 0322-61 62 24
Geografiska InformationsSystem och kartor.

GIS-ingenjör
Erik Ivarsson Sandberg
Telefon: 0322-61 60 26
Geografiska InformationsSystem och kartor.

Mätningsingenjör
Bernt Matson
Telefon: 0322-61 71 95
Utstakning, Lägeskontroll, avvägning m m

Mätningstekniker
Jonny Landin
Telefon: 0322-61 71 94
Utstakning, Lägeskontroll, avvägning m m

Stödenheten

Avdelningschef
Utveckling och stöd
Susanne Norling
Telefon: 0322-61 64 70 

Förvaltningssekreterare
Rebecca Tollemark
Telefon: 0322-61 63 09
Parkeringstillstånd

Administratör
Jonas Ryberg
Telefon: 0322-61 62 96
Registerade handlingar, vägbidrag

Kommunikatör
Margareta Battisti
Telefon: 0322-61 62 53

Administratör
Åsa Lindstrand
Telefon: 0322-61 62 14
Diarium, ärendehantering, information, expediering av handlingar på bygglov. 

Bygglovadministratör
Ulrika Andersson
Telefon: 0322-61 69 61
Diarium, ärendehantering, information, expediering av handlingar på bygglov. 

Administratör
Tapani Jumisko
Telefon: 0322-61 62 17

Gatu- och parkavdelningen

Avdelningschef
Markus Thunberg
Telefon: 0322-61 62 44

Stadsträdgårdsmästare
Agneta Wendesten
Telefon: 0322-61 72 44

Gatuenheten

Enhetschef, gata, Sävelund
Peter Öhrn
Telefon: 0322-61 65 80

Arbetsledare, Sävelund
Mats Andersson
Telefon: 0322-61 63 10
Gator och vägar

Arbetsledare, Sävelund
Peter Blom
Telefon: 0322-61 63 07
Gator och vägar

Trafik- och planering

Trafikingenjör
Stefan Sjögren
Telefon: 0322- 61 70 86

Trafikplanerare/Projektledare
Arash Borhan
Telefon: 0322-61 64 77

Trafiksäkerhetssamordnare
Kjell-Eve Jäderström
Telefon: 0322 - 61 62 34

Parkeringstillstånd 
Rebecca Tollemark
Telefon: 0322 - 61 63 09

Administratör
Jonas Ryberg
Telefon: 0322-61 62 96
Ansökan om vägbidrag

Park- och naturenheten

Enhetschef
Skogsmästare
Anna Lindqvist
0322-61 70 13

Parkmästare
Mikael Bank
Telefon: 0322 - 61 63 01
Drift och anläggning parker och lekplatser

Parkmästare
Stefan Johansson
Telefon: 0322-61 62 08
Drift och anläggning parker och lekplatser

Landskapsarkitekt
Vakant

VA-avdelningen (vatten och avlopp)

Avdelningschef
VA-chef
Jennie Eriksson
Telefon: 0322-61 62 25

Bitr. VA- chef
Tommy Blom
Telefon: 0322 - 61 62 49

Driftchef vattenverket
Johan Ekedahl
Telefon: 0322-61 62 91

Driftchef avloppsreningsverket
Torvald Krantz
Telefon: 0322-61 62 98

Planeringschef
Gert-Inge Claesson
Telefon: 0322 - 61 62 39
Anslutning till kommunens vatten och avlopp

VA-ingenjör 
Jörgen Svensson
0322-61 62 40

Projektledare
Josefin Pehrsson
0322-61 62 13

Stefan Svantesson
Tel: 0322 - 61 63 15
Ledningsnätsservice

Mikael Svantesson
Telefon: 0322 - 61 63 15
Ledningsnätsservice

Avfallsavdelningen

Besöksadress: Bälinge avfallsanläggning
Tokebackavägen 6, 441 93 Alingsås

Avfallschef
John Eriksson
Telefon: 0322-61 70 12

Driftchef
Tommie Hellman
Telefon: 0322-61 70 25

Avfallshämtning

Driftledning för avfallshämtning 
Telefon: 0322 - 61 70 80 vard 8-15, lunch 12-13
avfall [at] alingsas [dot] se

Fakturafrågor Avfallshämtning

Besvaras av Alingsås Energis kundtjänst
Telefon: 0322 - 61 76 17
kundservice [at] alingsasenergi [dot] se

Slamsugning

Driftledning för slamsugning
Telefon: 0322 - 61 70 80 vard 8-15, lunch 12-13
slam [at] alingsas [dot] se

Fakturafrågor Slamsugning

Besvaras av Cleanpipes kundtjänst
Telefon: 031-330 05 00
info [at] cleanpipe [dot] se

Jourtelefon Slamsugning

0322-109 00

Återvinningscentraler

Bälinge avfallsanläggning och återvinningscentralerna i Bälinge och Sollebrunn
Telefon: 0322 - 61 70 80

Återvinningsstationer

Synpunkter om återvinningsstationerna (förpackningsinsamlingen)
Telefon: 0322-61 70 71

Farligt avfall

Vid frågor som gäller farligt avfall och miljöstationer
Telefon: 0322-61 69 57