Samhällsbyggnadskontoret

Sveagatan 12

I Sveagatans entré kan du bland annat lämna in handlingar, skriva ut blanketter eller lämna ett meddelande om att du vill bli kontaktad. Om du vill träffa en handläggare/tjänsteman så rekommenderar vi dig att förboka ditt besök för att få bästa möjliga service. 

Kontakt

Kommunens växel: 0322-61 60 00

E-post:samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se 

Besöksadress: Sveagatan 12

Postadress: 441 81 Alingsås

Felanmälan

Felanmälan för gator, vägar, kommunens fastigheter samt för fel på allmänna ledningar för vatten och avlopp.

Kontorstid: Måndag-fredag kl. 7-16.
Telefontid: kl. 8-11 varje helgfri vardag, 0322-61 70 22 (övrig tid hänvisar vi till kommunens växel 0322-61 60 00)

Du kan också felanmäla allmänna brister i stadsmiljön via e-tjänsten www.fixamingata.se  
OBS! Ej akuta ärenden.

Akuta ärenden

Kontorstid: Måndag-fredag kl. 7-16, 0322-61 60 00 (växel) övrig tid för akuta ärenden hänvisar vi till 0322-61 71 99.

Kundtjänst, avfall

Telefon: 0322-61 70 80

Bygglov

Bygglovtelefonen

Måndag-fredag kl 9-11, 0322-61 61 19

Måndag och torsdag:
Bemannad av administratör, för dig som vill veta status på ditt inskickade ärende.  
Tisdag, onsdag och fredag:
Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning.  

Boka tid för bygglovrådgivning

Klicka här för att komma till tidsbokningen.

Om du har ett pågående ärende

Om du redan sökt bygglov eller anmält en åtgärd och undrar något kan du kontakta din handläggare via mail eller telefon, se uppgifter i det brev du fått från oss eller sök oss via kommunens växel 0322-61 60 00. Ha gärna fastighetsbeteckning och diarienr. tillhands.

För ytterligare information, läs gärna mer på alingsas.se/bygglov »

Samhällsbyggnadskontoret - organisation

Tf. förvaltningschef

Cecilia Knutsson

Plan- och bygglovsavdelning

Plan- och bygglovschef (stadsarkitekt)
Aila Hirvonen Bremefors

Planenheten

Planchef 
Cecilia Sjölin 

Bygglovsenheten

Bygglovschef
Amir Azizian

Utvecklingsavdelningen

Avdelningschef
Susanne Norling

GIS-enheten

Enhetschef 
Felipe Verdú
Geografiska Informations System och kartor.

Stabsenheten

Enhetschef/nämndsekreterare
Rebecca Tollemark

Administratör
Jonas Ryberg
Registerade handlingar, vägbidrag

Gatu- och parkavdelningen

Tf. Avdelningschef gata- och park
Anders Ramqvist

Gatuenheten

Enhetschef, gata, Sävelund
Peter Öhrn

Trafik- och planering

Enhetschef
Hanna Jonsson

Park- och naturenheten

Enhetschef
Skogsmästare
Anna Lindqvist

Kretsloppsavdelningen

Avdelningschef
John Eriksson

Vatten och avlopp

Driftchef vattenverket
Johan Ekedahl

Driftchef avloppsreningsverket
Torvald Krantz

Enhetschef, ledningsnät VA
Tony Larsson

Avfall

Kundtjänst, avfall: 0322-61 70 80

Besöksadress: Bälinge avfallsanläggning
Tokebackavägen 6, 441 93 Alingsås

Avfallshämtning

Kundtjänst för avfallshämtning
Telefon: 0322 - 61 70 80 vard 8-15, lunch 12-13
avfall [at] alingsas [dot] se

Slamsugning

Kundtjänst för slamsugning
Telefon: 0322 - 61 70 80 vard 8-15, lunch 12-13
slam [at] alingsas [dot] se

Jourtelefon Slamsugning

0322-109 00

Återvinningscentraler

Bälinge avfallsanläggning och återvinningscentralerna i Bälinge och Sollebrunn
Telefon: 0322 - 61 70 80

Återvinningsstationer

Synpunkter om återvinningsstationerna (förpackningsinsamlingen)
Telefon: 0322-61 70 71

Farligt avfall

Vid frågor som gäller farligt avfall och miljöstationer
Telefon: 0322-61 69 57