Innovationslabb: gröna näringar

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: Genomföra innovationslabb med fokus på gröna näringar.

Syfte: Bidra till nya affärsmodeller och lösningar inom gröna näringar

Tidplan: 2023 – 2024

Ansvarig: Näringslivsenheten, samverkansgruppen för Via 190, lokala aktörer

Kontaktperson: Mia Wallander, näringslivsenheten

Mer information: Om innovationslabbet

Alingsås kommun