Förbättra e-tjänster för bygglov

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: Bygglovsenhetens samtliga e-tjänster helintegreras med ärendehanteringssystemet med målsättning att göra fler förbättringar för sökande.

Syfte: Den som sökt bygglov kommer få möjlighet att snabbt ta del av sina beslut digitalt och det ska vara enkelt för företag och organisationer att använda e-tjänster.

Tidplan: 2023 – 2024

Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontaktperson: Sophia Cohen

Sophia Cohen

NULL

Enhetschef bygglov, Bygglovsenheten