Extra ekonomiska bidrag till föreningslivet

En extra miljon delas ut till det lokala föreningslivet som stöd efter pandemin.

Miljonen är uppdelad i tre olika kategorier. En del byggs på det verksamhetsbidrag som alla föreningar får för verksamhet i åldrarna 7-25 år. Bidraget ökar proportionerligt utifrån ordinarie bidrag för att bli rättvist.

Den andra kategorin är ett anläggningsbidrag där stor hänsyn tas till de föreningar som drabbats av ökade energikostnader. Detta gäller i första hand föreningar som äger eller driftar sina anläggningar på egen hand.

Den sista kategorin riktas mot aktiva insatser för att få personer som slutat idrotta under pandemin att hitta tillbaka till föreningslivet. Det så kallade omstartsbidraget måste föreningarna ansöka om, då med en beskrivning av aktivitet, målgrupp och beräknad kostnad.

Tidplan: 2022

Ansvar: Kultur- och Utbildningsförvaltningen

Kontaktperson: Pär Hellsten, administrativ chef

Extra miljon ska ut till föreningarna – Alingsås kommun (alingsas.se)

Pär Hellsten

NULL

Administrativ chef/tf verksamhetschef, Förvaltningskontoret kultur- och utbildning