Publicerad 2023-06-21, kl 10:22

Ny genomfartsgata mellan Stadsskogen och Kavlås/Kullingsberg

Den nu stängda Alfhemsvägen kommer att ersättas med en ny genomfartsgata som kommer att bli en fortsättning på Ekhagegatan och knytas ihop med Kavlåsvägen. Alingsås kommun kommer även tillgodose behovet av en säker skolväg mellan Stadsskogen och Kavlås/Kullingsberg. Sprängningsarbeten kommer starta under v 38.

Trafikstörningar

Under arbetsperioden pågår arbeten som är bullrande, vibrerande eller på annat sätt verkar störande. Även arbetstransporter till och från arbetsområdet kommer trafikera intilliggande vägar.

Sprängningsarbeten

Sprängningsarbeten kommer starta under v 38 och utförs på vardagar under våra arbetstider som är måndag – fredag kl 08:00-17:00, och kommer pågå i ca 6 veckor.

Signaler, säkerhets- och försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras, därefter sker sprängningen. När sprängningen är över följer en lång signal som vara i cirka 30 sekunder.

En gångpassage som ligger i anslutning till arbetsområdet kommer att vara avstängd för att öka säkerheten för allmänheten. Detta framgår av skyltar och staket på plats.

Vi uppmanar till att vara uppmärksam på sprängningssignaler och att iakttaga allmän försiktighet i närheten av arbetsområdet. Vi tackar för överseende och tålamod under arbetsperioden.

Tidplan

Exploateringsprojektet Kavlås Äng är igång och entreprenaden ska stå färdig sommaren 2024. Sprängningsarbeten startar nu i höst under v 38 och kommer pågå i ca 6 veckor.

Projektet Kavlås Äng

I det övergripande exploateringsprojektet ingår även hantering av dagvatten samt en ny lokalgata med flertalet tomter med tillhörande infrastruktur. Läs mer om hela exploateringsprojektet här.

Plankarta över området

Här kan du se plankarta över expolateringsområdet Kavlås Äng.


Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten