1 Driftstörningar

Underrättelse om granskning – Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Folkparksgatan/Hambogatan (del av Stadsskogen 2:151)

Ett förslag till Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Folkparksgatan/Hambogatan är nu ute på granskning. Planområdet ligger vid korsningen Folkparksgatan/Hambogatan i närhet till Alingsåsparken och Stadsskogen. Planens syfte är att pröva markens lämplighet för nybyggnation av bostäder. Planförslaget finns nu på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Granskningstiden pågår till 31 mars 2023. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Kommunstyrelsen senast under granskningstiden. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen. E-postadress: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 30 Alingsås

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-03-06
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§41
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-03-08
Arkiveras
2023-04-01

Alingsås kommun