Underrättelse om antagande av detaljplan, Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås äng

Härmed tillkännages att Kommunfullmäktige i Alingsås den 15 juni 2022, § 144, antagit detaljplan för Alingsås, Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås äng.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Publicerat
2022-06-20
Arkiveras
2022-10-15

Alingsås kommun