Underrättelse om antagande av detaljplan, Underfart vid Krangatans förlängning och gång- och cykelväg vid Borgens gata

Härmed tillkännages att Kommunfullmäktige i Alingsås den 28 september 2022, §190, antagit detaljplan för Alingsås, Underfart vid Krangatans förlängning och gång- och cykelväg vid Borgens gata.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-09-28
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§190
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-10-03
Arkiveras
2022-10-25

Alingsås kommun