Underrättelse om antagande av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Folkparksgatan / Hambogatan inom fastigheten Stadsskogen 2:151

Härmed tillkännages att Kommunfullmäktige i Alingsås den 27 september 2023 § 160 antagit "Detaljplan för Bostäder vid Folkparksgatan / Hambogatan inom fastigheten Stadsskogen 2:151"

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-09-27
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 160
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-10-02
Arkiveras
2023-10-24

Alingsås kommun