Underrättelse om antagande av detaljplan, Bostäder vid Varsjövägen, södra området

Härmed tillkännages att Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås den 26 september 2022, §157 SBN, antagit detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Varsjövägen, södra området.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-26
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 157
Förvaringsplats
Samhällsbyggnadsnämnden
Sekreterare
Peter Pors
Publicerat
2022-09-27
Arkiveras
2022-10-19

Alingsås kommun