1 Driftstörningar

Underrättelse om antagande av ändring av detaljplan, del av Stampen

Härmed tillkännages att Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås den 26 september 2022, § 156, antagit ”Ändring nr 1 av stadsplan för Alingsås, del av Stampen”. Tillhörande antagandehandlingar finns tillgängliga på projektets ärendesajt, se länk nedan.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-26
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§156
Förvaringsplats
Samhällsbyggnadsnämnden
Sekreterare
Peter Pors
Publicerat
2022-09-27
Arkiveras
2022-10-19

Alingsås kommun