Underrättelse inför antagande av detaljplan, Underfart vid Krangatans förlängning och gång- och cykelväg vid Borgens gata

Förslag till Detaljplan för underfart vid Krangatans förlängning och gång- och cykelväg vid Borgens gata har varit utställd för granskning under tiden 2022-05-03 till 2022-06-03. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett Granskningsutlåtande daterat 2022-07-06 som finns tillgängligt på detaljplanens ärendesajt, se länk nedan. Granskningsutlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som inkommit under granskningstiden. Planförslaget kommer att behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde tidigast 28 september 2022.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Publicerat
2022-09-20
Arkiveras
2022-10-11

Alingsås kommun