Underrättelse inför antagande av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Häradsvägen 4 (Rådstugan 2 mfl.)

Ett förslag till Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Häradsvägen 4 (Rådstugan 2 mfl.) har varit på granskning under tiden 13 november – 4 december 2023. Kommunledningskontoret har upprättat ett Granskningsutlåtande daterat 2024-04-15 som finns tillgängligt på detaljplanens ärendesajt, se länk nedan. Granskningsutlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som inkommit under granskningstiden. Planförslaget kommer att behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde tidigast 29 maj 2024.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-04-25
Arkiveras
2024-05-29

Alingsås kommun