Underrättelse inför antagande av detaljplan, Bostäder vid Varsjövägen, södra området

Förslag till Detaljplan för Bostäder vid Varsjövägen, södra området har varit utställd för granskning under tiden 18 februari – 11 mars 2021. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett Granskningsutlåtande daterat 2022-08-09 som finns tillgängligt på detaljplanens ärendesajt, se länk nedan. Granskningsutlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som inkommit under granskningstiden. Planförslaget kommer att behandlas vid Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde tidigast 26 september 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Publicerat
2022-09-20
Arkiveras
2022-10-10

Alingsås kommun