Underrättelse inför antagande av ändring nr 1 av stadsplan för Alingsås, del av Stampen

Förslag till ändring av stadsplanen har varit på samråd under tiden 2021-04-20 till 2021-05-04, samt granskning 2021-06-24 till 2021-07-08. Inkomna synpunkter under samråd och granskning har sammanställts i ett Granskningsutlåtande, daterat 2022-08-17, och finns tillgängligt på projektets ärendesajt, se länk nedan. Samhällsbyggnadsnämnden beräknas ta upp Ändring nr 1 av stadsplan för Alingsås, del av Stampen för eventuellt beslut om antagande vid möte 2022-09-26. Alingsås 20 september 2022 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Publicerat
2022-09-20
Arkiveras
2022-10-10

Alingsås kommun